Najlepší spôsob ako nás môžte kontaktovať, je odoslaním vyplneného kontaktného formulára.
Pre šport - Pre basketbal o.z.
Tekovská 3
821 09 Bratislava

IČO : 42361371
DIČ : 2120148008
E-mail: ozpresport@ozpresport.sk

Bankové spojenie :
ČSOB a.s.
IBAN : SK88 7500 0000 0040 2026 5506
Meno:

Priezvisko:

Email:

Predmet:

Text: