Vážení priatelia a podporovatelia,
naše občianske združenie Pre šport - Pre basketbal bolo úspešne zaregistrované do Zoznamu prijímateľov 2% z daní na rok 2024.

Názov: Pre šport - Pre basketbal
Forma: občianske združenie
IČO: 42361371
SID: nevypĺňa sa
Adresa: Tekovská 3, 821 09 Bratislava

Dúfame, že aj v tomto roku budeme môcť pokračovať v podpore športovania našich detí. O čerpaní prostriedkov získaných nielen z 2% budete priebežne informovaní na našej webovej stránke. Poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania podielu z Vašich daní Vás nezaťaží, občianskemu združeniu a našim deťom to výrazne pomôže a veľmi sa potešíme, ak sa k Vám pridajú aj Vaši priatelia a príbuzní. Ak sa rozhodnete poukázať 2% nášmu združeniu, postupujte podľa nasledovných pokynov:
Zamestnanci:
• požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane
• vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane
• ak ste sa rozhodli pre naše občianske združenie, odporúčame použiť naše predvyplnené tlačivo (pdf)
• najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska
Nezabudnite na dôležité termíny:
do 31. marca 2024 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
do 30. apríla 2024 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)


Veríme, že túto formou finančnej podpory využije čo najviac z Vás a aj Vy pomôžete skvalitniť športové podmienky Vašich detí.

Ďakujeme.
Pre šport - Pre basketbal o.z.


Zdroj: dvepercenta.sk | rozhodni.sk
Elektronická prihláška za člena občianskeho združenia Pre šport - Pre basketbal PRIHLÁSIŤ SA