Týmto sa prihlasujem za člena/členku občianskeho združenia Pre šport - Pre basketbal. Vyhlasujem, že súhlasím s jeho stanovami a dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov výlučne pre vnútorné potreby združenia. Po odoslaní prihlášky dostanete e-mail na Vami zadanú e-mailovú adresu, ktorý je treba preposlať naspäť. Prihláška bude platná až keď dostanete spätné potvrdenie.